ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مارپیچ

mārpič

۱. مسیری که براساس پیچیده شدن جسم به دور یک استوانه ساخته می‌شود.
۲. (صفت) دارای پیچ‌وخم؛ پرپیچ‌وخم.

۱. پرپیچوخم، پیچاپیچ
۲. حرکت مارگونه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ