ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ماتریس

mātris

۱. قالب گود یا برجسته که در آن ماده‌ای ریخته شود تا به‌صورت چیزی که قالب گرفته‌اند درآید.
۲. (ریاضی) آرایۀ مستطیل‌شکل از کمیت‌های جبری یا اعداد که در داخل دو کروشه و به‌صورت ستون‌های منظم نوشته می‌شوند و به‌وسیلۀ آن عملیات ریاضی انجام می‌شود.

آرایه، قالب

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ