ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

لیل

leyl

۱. شب.
۲. نود‌ودومین سورۀ قرآن کریم، مکی، دارای ۲۱ آیه.

۱. شام، شامگاهان، شامگاه، شب، فلق
۲. تاریک ≠ یوم

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما