ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لیق

liq

۱. [جمعِ لیقَة] ماده‌ای سیاه در ترکیب سرمه.
۲. = لیقه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ