ترجمه مقاله

لک لک

laklak

پرنده‌ای با پاهای بلند، گردن ‌دراز، بال‌های بزرگ، و دم کوتاه که روی درختان بلند و جاهای مرتفع لانه می‌گذارد و از حشرات، موش، و مار تغذیه می‌کند.
⟨ ‌لک‌لک هندی: (زیست‌شناسی) نوعی لک‌لک با پرهای زیبا که در مرکز آسیا و افریقا پیدا می‌شود و زیر گردن خود کیسۀ گوشتی بزرگی دارد؛ بلارج.

ترجمه مقاله