ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لور

lur

۱. ماست چکیده.
۲. نوعی پنیر که از شیر بریده و آب‌گرفته تهیه می‌شد.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ