ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لوبیا

lubiyā

۱. از دانه‌های خوردنی سرشار از پروتئین که پختۀ آن خورده می‌شود؛ ژاژک؛ ژاژومک.
۲. گیاه این دانۀ علفی، گل‌های ریز بنفش دارد و دانۀ آن در غلاف است.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ