ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لغوی

loqavi

۱. مربوط به لغت.
۲. (صفت نسبی، اسم) کسی که علم لغت می‌داند؛ لغت‌دان؛ زبان‌شناس.

لغتشناس، لفظپرداز، واژهشناس ≠ نحوی

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ