ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

لعاب دار

lo(a,e)'ābdār

۱. آنچه دارای لعاب باشد.
۲. دانه‌هایی که در آب لعاب ایجاد می‌کنند، مانند اسفرزه و بهدانه.

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما