ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لباچه

labāče

بالاپوش؛ جبه: ◻︎ زید از تو لباچه‌ای نمی‌یابد / تا پیرهنی ز عمرو نستانی (ناصرخسرو: ۶۰).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ