ترجمه مقاله

لامی

lāmi

۱. به ‌شکل «ل».
۲. (زیست‌شناسی) = استخوان ⟨ استخوان لامی

ترجمه مقاله