ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لاج

lāj

۱. برهنه؛ لخت؛ عریان؛ لچ‌ولوت.
۲. (اسم) سگ ماده.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ