ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لابث

lābes

۱. درنگ‌کننده.
۲. مقیم در جایی.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ