ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لاابالی

lā'obāli

۱. بی‌قید و بی‌بندوبار: ◻︎ لاابالی چه کند دفتر دانایی را؟ / طاقت وعظ نباشد سر سودایی را (سعدی۲: ۳۱۶).
۲. [قدیمی] بی‌باک؛ بی‌پروا.
۳. (قید) [قدیمی] با بی‌بندوباری.

بیبندوبار، بیحمیت، بیغیرت، بیکار، لاقید، لش

بی بندوبار، بی سروپا

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ