ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قیف

qif

وسیلۀ فلزی یا شیشه‌ای دهان‌گشادی که دنبالۀ آن شبیه لوله است و مایعات را به‌وسیلۀ آن در ظرف‌های دهان‌تنگ می‌ریزند.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ