ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قولنج

qo(u)la(e)nj

درد حادی که در حفرۀ شکم در ناحیۀ قولون، آپاندیس، مجاری صفرا، یا کلیه پیدا می‌شود.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ