ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قهرمان

qahra(e)mān

۱. کسی که در ورزش، مبارزه، یا جنگ، موفقیت به‌ دست آورده است.
۲. (ورزش) تیمی که در یک دوره از مسابقات به مقام اول رسیده است.
۳. پهلوان.
۴. (اسم) شخصیت اصلی داستان.
۵. [قدیمی] وکیل؛ امین دخل‌وخرج.
۶. [قدیمی] نگه‌دارنده.

۱. پهلوان، گرد، یل
۲. برنده، پیروز

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ