ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قنادی

qannādi

۱. پختن شیرینی؛ شیرینی‌پزی.
۲. فروختن شیرینی؛ شیرینی‌فروشی.
۳. (اسم) مغازه‌ای که در آن شیرینی، خشکبار، شکلات، و مانند آن به فروش می‌رسد.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ