ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

قمار

qomār

۱. هر نوع بازی‌ای که در آن شرط کنند شخص برنده از کسی که بازی را باخته پول یا چیز دیگر بگیرد.
۲. [مجاز] کار خطرناک؛ ریسک.

۱. آسبازی، بازی، شرطبندی، گنجفه، مقامره، میسر
۲. مخاطره

قمار

لغت‌نامه دهخدا

قمار. [ ق ِ ] (ع مص ) مقامره . به گرو چیزی باختن و نبرد کردن با هم به گرو. (منتهی الارب ). به گرو باختن و غلبه کردن در بازی قمار. (اقرب الموارد). || (اِ) منگ . (فرهنگ اسدی ). هر بازی که در آن بطور غالب شرط شود که برنده چیزی از بازنده بگیرد خواه با ورق باشد یا غیر آن . و اصل ق

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما