ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قلیه

qal[i]y[y]e

۱. غذایی که از گوشت، میگو، و ماهی یا چیزهای دیگر تهیه می‌شود.
۲. [قدیمی] پاره و تکه گوشت.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ