ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قلک

qollak

ظرفی با سوراخ تنگ که در آن پول پس‌انداز می‌کنند.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ