ترجمه مقاله

قلفه

qo(a)l[a]fe

پوست سر آلت تناسلی مرد که در عمل ختنه بریده می‌شود.

ترجمه مقاله