ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قلعه کوب

qal'ekub

۱. کوبندۀ قلعه.
۲. (اسم) توپی که با آن قلعه را کوبیده و منهدم کنند.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ