ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

قطران

qat[a]rān

مادۀ روغنی‌شکل و سیاه‌رنگ که از برخی درختان مانند صنوبر، عرعر، و امثال آن می‌چکد.
⟨ قطران زغال‌سنگ: مادۀ سیاهی که از تقطیر زغال‌سنگ به‌دست می‌آید و در معالجۀ داءالصدف و اگزما به‌ کار می‌رود.

قطران

لغت‌نامه دهخدا

قطران . [ ق َ ] (اِخ ) (حکیم ...)از شعرای قصیده سرای معروف قرن پنجم هجری است . هدایت وفات او را به سال 465 هَ . ق . ثبت نموده و شواهد تاریخی بر وجود او تا این سال موجود است . نام او را تذکره نویسان از عوفی تاکنون کسی ثبت نکرده و شاید قطران تخ

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما