ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قروش

qoruš

نوعی مسکوک رایج در بعضی کشورهای عربی.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ