ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قرتی

qerti

ویژگی کسی که بیش‌ازحد به ظاهر خود می‌رسد.

۱. خودآرا، ژیگولو
۲. بیبندوبار، بیمسلک

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ