ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قبطی

qe(o)bti

۱. از مردم مصر قدیم.
۲. زبانی از خانوادۀ زبان‌های سامی ـ حامی که در قدیم در مصر رایج بود و اکنون متداول نیست و فقط عدۀ کمی از مردم و روحانیان آن را حفظ کرده‌اند.
۳. خطی متعلق به مصریان باستان.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ