ترجمه مقاله

قبراق

qebrāq

۱. چابک؛ چست‌وچالاک.
۲. [مجاز] سرحال.

تندرست، چالاک، چست، سالم، سرحال، فرز ≠ بیمار، مریض

ترجمه مقاله