ترجمه مقاله

قابلمه

qāblame

ظرف بزرگ فلزی دردار که در آن خوراک می‌ریزند یا چیزی در آن می‌پزند.

ترجمه مقاله