ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فوتک

futak

۱. نوعی نی کوتاه که در آن گلوله‌هایی کوچک قرار داده و به ‌طرف چیزی فوت می‌کنند.
۲. نی‌لبک.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ