ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فنا

fanā

۱. نیست شدن؛ نابود شدن.
۲. [مقابلِ بقاء] نیستی؛ نابودی.
۳. (تصوف) تبدیل صفات انسان به ‌صفات الهی.

انهدام، زوال، عدم، مردن، مرگ، موت، نابودی، نیستی، نیستی، هلاک ≠ بقا، هستی

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ