ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فلوت

folut

ساز بادی، از جنس چوب یا فلز، به شکل لوله، دارای سوراخ‌هایی متوالی که با کلید یا انگشتان باز و بسته می‌شوند.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ