ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فلخودن

falxudan

پنبه‌دانه را از پنبه جدا کردن؛ حلاجی کردن.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ