ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فقد

faqd

۱. گم کردن؛ از دست دادن.
۲. فقدان؛ نبود.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ