ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فطور

fatur

۱. غذایی که با آن افطار می‌کنند.
۲. (اسم مصدر) = فطر

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ