ترجمه مقاله

فضانورد

fazānavard

کسی که با سفینۀ فضایی از جاذبۀ زمین می‌گذرد و به آن سوی جو می‌رود.

کیهان نورد

ترجمه مقاله