ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فسرده

fesorde

۱. افسرده؛ منجمد؛ یخ‌بسته.
۲. غمگین.
۳. [مجاز] بی‌طراوت؛ پژمرده.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ