ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

فزار

fazār

افزار؛ ابزار.

فزار

لغت‌نامه دهخدا

فزار. [ ف َ ] (اِ) به معنی افزار که آلت پیشه وران باشد یعنی آلتی که مردم اصناف بدان کار کنند. (برهان ). افزار. ابزار. رجوع به افزار و ابزار شود. || به کنایت به معنی آلت مردی به کار رود : تا آنگهی که جمله در انبان تو نهندهر کی فزار خویش چو ثعبان

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما