ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فرمانده

farmāndeh

۱. (نظامی) افسر ارتش که به عده‌ای سرباز فرمان می‌دهد.
۲. آن‌که فرمان بدهد؛ فرمان‌دهنده.
۳. [قدیمی] حاکم.
⟨ فرمانده کل‌ قوا: (نظامی، سیاسی) آن‌که تمام نیروهای ارتش به ‌فرمان او باشند.

۱. آمر
۲. امیر، سالار، سپهسالار، سردار، سرکرده، سرلشکر ≠ فرمانبر

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ