ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فرمانداری

farmāndāri

۱. شغل و عمل فرماندار.
۲. (اسم) محل کار فرماندار و کارمندان زیردست او.

۱. دارالحکومه
۲. حکمرانی، والیگری

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ