ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

فرغ الدلو

لغت‌نامه دهخدا

فرغ الدلو. [ ف َ غُدْ دَل ْوْ ] (اِخ ) نام دو منزل است مر ماه را از برج حوت و هر واحد آن دو ستاره است و میان هر دو ستاره به قدر یک نیزه مسافت به نظر می آید. (منتهی الارب ). یکی را فرغ الدلو مقدم و دیگری را فرغ الدلو مؤخر نامند و آن دو منازل بیست وششم و بیست وهفتم قمر است . (

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما