ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فرس

fors

۱. ایران.
۲. (اسم، صفت) ایرانی؛ ایرانیان: ◻︎ ز بٲس تو نه عجب در بلاد فرس و عرب / که گرگ بر گله یارا نباشدش عدوان (سعدی۲: ۶۶۴).
⟨ فرس قدیم: فارسی باستان.

ادهم، اسب، باره، توسن، سمند

پارس

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ