فرابر

farābar

آن قسمت از میوه که هسته در میان آن قرار دارد.

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما