ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

فدیات

fedayāt

= فدیه

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما