ترجمه مقاله

فارد

fāred

۱. تنهامانده؛ جدامانده؛ یکه‌وتنها.
۲. یگانه.

ترجمه مقاله