ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غیداقی

qa(e)ydāqi

۱. تهیه‌شده در غیداق: ◻︎ به یک گشاد ز شست تو تیر غیداقی / شود چو پاسخ کهسار باز تا غیداق (خاقانی: ۲۳۵).
۲. اهل غیداق.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ