ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غول

qul

۱. موجود افسانه‌ای بسیار بزرگ‌جثه و بدهیکل.
۲. جانور مهیب مانند دیو؛ هیکل ‌بزرگ.
⟨ غول بیابان: = ⟨ غول بیابانی
⟨ غول بیابانی:
۱. غولی که گمان می‌رود در بیابان باشد: ◻︎ حذر از پیروی نفس که در راه خدای / مردم‌افکن‌تر از این غول بیابانی نیست (سعدی۲: ۶۳۶).
۲. [عامیانه، مجاز] = ⟨ غول بی‌شاخ‌ودُم
⟨ غول بی‌شاخ‌ودُم: [عامیانه، مجاز] شخص درشت، بدقواره، و زشت.

۱. دیو، شیزان، نسناس، هیولا
۲. آغل، شبگاه، شوغا
۳. اذن، گوش
۴. دستوبازو

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ