ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غنجموش

qanjmuš

وزغ؛ غوک؛ قورباغه.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ