ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غفر

qafr

۱. پرز جامه.
۲. موی نرم و ریز در ساق پا، پشت گردن، یا پیشانی.
۳. (زیست‌شناسی) بزغالۀ کوهی؛ بچۀ بز کوهی.
۴. (نجوم) از منازل قمر.
۵. (نجوم) سه ستارۀ کوچک در برج میزان.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ