ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غریژنگ

qarižang

لجن سیاه که در ته حوض یا جوی جمع شود؛ گل‌و‌لای.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ